Vonkajšie šachy - projekt ŠK Janova Lehota a BBSK

ŠK 02Občianské združenie ŠK Janova Lehota aj v tomto roku aktívne pokračuje v napĺňaní jedného z hlavných bodov svojej činnosti, a to podpora športu v našej obci. Keďže v našej obci v minulosti aktívne pôsobil šachový oddiel pod vedením Jozefa Daniša a dosahoval veľmi dobré výsledky nielen v krajskom ale aj celoslovenskom pôsobení,....

Čítať ďalej...

Bol u nás cirkus

cirkus-marion-00012V utorok 13. septembra 2016 sa v sále obecného úradu uskutočnilo vystúpenie cirkusu Magicshow Marion. Mali pre nás pripravené ilúzie a kúzla, ktoré nás zabavili. Malým deťom sa najviac páčilo vystúpenie klauna Emila a ukážky zvieratiek (klokan, zajko, holub). Na záver vystúpil fakír so svojou ohnivou show. Ďakujeme im za zábavu.

Fotky si môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII.

Oznámenie o začatí konania - verejná vyhláška

logoDňa 09.09.2016 poslala obec Janova Lehota, 966 24 Janova Lehota č. 38, IČO:00320706 zastúpená starostkou obce Ing. Mgr. Boženou Kováčovou, MHA, návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby  "Janova Lehota - Lehotský potok, protipovodňové ochrana" na pozemkoch par. číslo - líniová stavba v katastrálnom území Janova Lehota, obec Janova Lehota.

Oznámenie o začatí územného konania.pdf

Lehotský potok - protipovodňová ochrana

logoNavrhovateľ : Obec Janova Lehota, 966 24 ,Janova Lehota č.38, IČO: 00320706, zastúpená starostkou obce Ing. Mgr. Boženou Kováčovou, MHA podala dňa 9.9.2016 na obec Lovčica-Trubín návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby " Janova Lehota - Lehotský potok, protipovodňová ochrana" líniová stavba v kat. území Janova Lehota.

 

Janova Lehota - Lehotský potok, protipovodňová ochrana.pdf

Návrh na vydanie územného rozhodnutia.pdf

Prehľadná situácia.pdf

Nechajme auto doma

den-mobility-2016-1Cieľom Európskeho týždňa mobility je  povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre  prepravu  alternatívy osobných motorových vozidiel (peši, bicyklom či  hromadnou dopravou). Aj naša obec sa zapojila do tejto celoeurópskej akcie, ktorá sa bude konať od piatka 16. septembra do štvrtka 22. septembra 2016. Počas týchto dní je vhodné používať iné dopravné prostriedky ako auto. Vo štvrtok 22. septembra sa v našej obci uskutoční deň bez áut s názvom „NECHAJME AUTO DOMA“. Vymeňte teda aspoň tento deň svoje auto za iný dopravný prostriedok. 

Čítať ďalej...

Otvorenie priestorov MŠ

otvorenie-MS-2016-00017V utorok 6. septembra 2016 sme slávnostne otvorili zrekonštruované priestory MŠ. Sme hrdí, že sa nám v našej obci podarilo zrekonštruovať tieto priestory a zo získaných prostriedkov vo výške 30 000 € a za spoluúčasti obce vo výške 10 000 €  sme našu materskú školu zariadili novým nábytkom, namotnovali nové radiatory,vymaľovali sme steny, ....

Čítať ďalej...

Lampiónový sprievod a vatra 2016

vatraSNP-2016-00064V piatok 26. augusta 2016 sa pri príležitosti osláv SNP uskutočnil Lampiónový sprievod obcou a následné zapálenie Vatry SNP. Všetko sa začalo pred obecným úradom, kde sa začali schádzať rodičia s deťmi, ktorým boli porozdávané zapálené lampióny. Následne sa celý sprievod pohol obcou až k pripravenej vatre nad ihriskom za základnou školou.

Čítať ďalej...

Rozlúčka s letom 2016

rozluckasletom2016Dnes je 24. august a do Vianoc sú presne štyri mesiace. Leto sa s nami pomaly lúči a my sme tohtoročnú rozlúčku usporiadali v rytme samby. Pri tónoch veselej hudby sme sa poriadne rozhýbali, roztancovali. K letu neodmysliteľne patria miešané drinky, ktoré klientom veľmi chutili. Veď boli robené aj z našej letnej úrody levandule či bazy a s láskou.

Čítať ďalej...

Oznámenie o vyvlastňovacom konaní

logoOkresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán), v zmysle ust. § 7ods.l zákona č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o vyvlastňovaní") v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní oznamuje začatie konania na vyvlastnenie vlastníckeho práva k pozemkom pre stavbu„ 1/50 Lovčica - hr. Kraja, sanácia" k.ú. Jánova Lehota Kraj: Banská Bystrica, okres: Žiar nad Hronom.

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.pdf

Nové auto pre našu obec

nove-auto-2016-00004Vďaka finančnému príspevku z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sme zakúpili nové auto s izotermickým boxom, ktoré bude slúžiť na rozvoz stravy pre občanov našej obce. Slúžiť bude aj pre aj pre klientov DSS a DD Nádej Janova Lehota na zabezpečenie lekárskych kontrol v Žiari nad Hronom a v iných mestách. Veríme, že  s novým autom budeme spokojní a bude nám dlho slúžiť.

Čítať ďalej...