Lehotské Vianoce

lehotske vianoce 2016 00001

Lehotské Vianoce 2016.jpg

Separovaný zber

separovany zberSeparovaný zber v našej obci sa v mesiaci december uskutoční dňa 6. decembra 2016 - t.j. utorok. Vrecia musia byť zaviazané a nesmie sa v nich nachádzať iný /komunálny/ odpad.

Dodatok č.2 k VZN 1/2015 - návrh

logoV zmysle § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení je zverejnený návrh dodatku č.2 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2015 o PODMIENKACH POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A O PLATENÍ ÚHRAD ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY. Pripomienkovať daný návrh je možné do 15 dní odo dňa zverejnenia.

Dodatok č.2 k VZN 1/2015 - NÁVRH.pdf

Návrh VZN 1/2017

logoV zmysle § 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení je zverejnený návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2017 o URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ZÁKLADNEJ ŠKOLE, ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH A V MATERSKEJ ŠKOLE, KTORÝCH ZRIAĎOVATEĽOM JE OBEC JANOVA LEHOTA. Pripomienkovať daný návrh je možné do 15 dní odo dňa zverejnenia.

Návrh VZN 1/2017.pdf

Mikuláš 2016

mikulas2016Obec Janova Lehota srdečne pozýva všetky deti našej obce na STRETNUTIE S MIKULÁŠOM, ktoré sa uskutoční v utorok  6. decembra 2016 o 16,30 hod. v sále kultúrneho domu. Mikuláš spolu s anjelom a čertom obdarí každé dieťa balíčkom a spoločne vypustíme lampióny šťastia s vianočnými želaniami. Pre deti je pripravená detská diskotéka, koláčik  a výborný detský punč.Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Čítať ďalej...

Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019

logoObec Janova Lehota v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh rozpočtu obce na roky 2017 - 2019. Obyvatelia obce sa môžu k nemu vyjadriť do 15 dní od zverejnenia. Zverejnené dňa 01.12.2016.

Návrh rozpočtu obce na roky 2017 - 2019.pdf

Návrh rozpočtu ZŠ na roky 2017 - 2019

logoObec Janova Lehota v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh rozpočtu ZŠ na roky 2017 - 2019. Obyvatelia obce sa môžu k nemu vyjadriť do 15 dní od zverejnenia. Zverejnené dňa 01.12.2016.

Návrh rozpočtu ZŠ na roky 2017 - 2019.pdf

Lehotský adventný veniec

adventny-veniec-019V našej obci  sme v piatok  25.novembra o 11,00 hod.  otvorili posolstvo adventného obdobia a blížiacich sa Vianoc slávnostným požehnaním prvého obecného adventného venca. Požehnanie vykonal  pán farár Michal Slašťan za prítomnosti starostky obce, občanov , detí materskej školy, základnej školy a klientov DSS a DD Nádej.

Čítať ďalej...

Aj takéto veci sa stávajú

otvorenie-MS-2016-00011S veľkým nadšením a entuziazmom sme v septembri otvorili krásne zrekonštruovanú materskú škôlku pre našich najmenších obyvateľov. Žiaľ, nie každý z nás asi zdieľa toto nadšenie. Škôlka fungovala len necelé dva mesiace, keď začiatkom vykurovacieho obdobia necitliví spoluobčania odcudzili termostatické hlavice z radiátorov v šatni.

Čítať ďalej...

Výmena okien

vymena-okna-cukraren-004Dnes 24.11.2016 sa nám podarilo dokončiť výmenu okien na budove „Cukrárne u Božky“. Na základe výberového konania bola vybratá firma TEGY – ALU – PLAST s najnižšou cenou 8 624,58 €. Vďaka získanému príspevku vo výške 4 750 € činí spolufinancovanie zo strany obce  3 874,58 €. Podarilo sa nám tak vymeniť okná už skoro na všetkých obecných budovách a zhodnotiť ich stav. 

Čítať ďalej...